Vývěska Pramínku

[Zpět na KOŘESweb]

Datum: 29.9.2021 22:55
Autor: matys
Text: Ahoj Pramínci,
Doslechla jsem se, že v hlubokých a obávaných končinách v odlehlém a zapomenutém kraji mocného kmene Bójů, na úpatí pohoří kanců zvané Azavit, podél líné, ale na ryby bohaté řeky Vltavin, leží největší keltské oppidum, kterému vládne mocný král Bugalos. Když se král doslechl, že cestujete kolem jeho sídla, zaradoval se a pozval vás na velkou hostinu, kterou Keltové rádi vystrojují při každé příležitosti. Možná také král Bugalos tajně doufá, že mu na zpáteční cestě přivezete jednoho nebo dva statné divočáky, jako odměnu za jeho nynější pohostinství. Přijmete pozvání od samotného keltského náčelníka na velkou hostinu?

Sraz: v neděli 3.10. v 9:30 v parku před Billou v Komořanech
Návrat: v 15:00 tamtéž
S sebou: oblečení dle počasí, jídlo, pití, šátek, zápasník a tužku, lístek do MHD (lítačku), 60,-Kč, dobrou náladu

Hlaste se do pátku do 20:00 Terce na číslo 732885984 nebo e-mail terka.obus@gmail.com
Už se moc těšíme I+V 🙂

[Zpět na KOŘESweb]

Uživatel '' nemá právo měnit obsah.