[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Kvalifikace vedoucích a instruktorů skupiny KOŘES  
Kvalifikace a vzdělávání vedoucích a instruktorů

Chceme-li, aby naše akce byly kvalitní a bezpečné pro všechny zúčastněné, musíme se snažit zvyšovat kvalifikaci vedoucích a instruktorů. Systém kvalifikace a vzdělávání se v naší skupině skládá z následujících částí:


Povinné kvalifikační zkoušky

Každý člen kolektivu vedoucích a instruktorů skupiny KOŘES je povinen složit kvalifikační zkoušky. Zkoušky zahrnují zejména zdravovědu a zásady bezpečnosti při naší činnosti; dále též znalosti "praktické" potřebné pro naše I+V (např. práce s mapou a buzolou). Zkouška obsahuje jak teoretickou (testy), tak praktickou část.

Zkoušky jsou povinné a jsou podmínkou činnosti v KOŘESu. Platnost splněné zkoušky je dva roky, po uplynutí této doby ji člen musí absolvovat znovu.

Úspěšné absolvování zdravotnického kursu ČČK je akceptováno jako ekvivalent naší zkoušky ze zdravovědy a bezpečnosti práce; po dobu platnosti průkazu zdravotníka nemusí absolvent kursu ČČK KOŘESí zdravotnické zkoušky absolvovat.

Podklady pro kvalifikační zkoušky (výukové texty pro oblast zdravovědy a bezpečnosti práce, okruhy otázek z těchto oblastí, okruhy otázek z oblastí "praktických") jsou zde k dispozici k nahlédnutí:
[prohlédnout na webu] [stáhnout WP dokument]


Zdravotnické kursy Českého Červeného Kříže

Abychom měli dostatek kvalifikovaných zdravotníků na naše akce, podporujeme u našich I+V absolvování zdravotnických kursů Českého Červeného Kříže ("zdravotník zotavovacích akcí mládeže"). Skupina proplácí plnou cenu kursu tomu, kdo úspěšně absolvuje závěrečný test a získá tak kvalifikaci zdravotníka. (Ten, kdo by neuspěl, což se zatím nestalo, by si kurs hradil sám.)

Jak již bylo psáno v předchozí sekci, držitelé platného osvědčení o absolvování kursu nemusí skládat KOŘESí kvalifikační zkoušky v oboru zdravovědy a bezpečnosti práce.

V tento okamžik (konec roku 2000) mají takřka všichni vedoucí KOŘESu starší osmnácti let absolvovaný kurs ČČK.


Teoretické i praktické školení I+V

Každý rok v termínu podzimních prázdnin (konec října) probíhá akce "Školení". Instruktoři a vedoucí KOŘESu vyrazí společně mimo Prahu a během prodlouženého víkendu kromě her a sportu proběhne i "výuková" část akce.

Její náplň je pokaždé jiná, vždy však obsahuje zdravotnické školení. Běžnou součástí je dále závod v orientačním běhu a zkoušky praktických dovedností potřebných při práci s dětmi. Toto vše je doplňováno přednáškami a výukou na různá témata, podle aktuální potřeby, času a možností. Zde jsou ukázky obsahu akcí "Školení":

V roce 1999 se akce konala v Horním Maxově v Jizerských horách. Trvala pět dní a obsahovala mj. následující činnosti:

V roce 2000 proběhlo třídenní Školení v Malé Skále u Turnova. Obsah:

Více informací o akcích "Školení" můžete najít v sekci KOŘES++.


Vodácká kvalifikace Práčat

Oddíl Práčata je (na rozdíl od Paprsku a Pramínku) oddílem vodácko-turistickým. Od jeho vedoucích a instruktorů se tudíž očekává, že budou mít znalosti a dovednosti rozšířeny ještě navíc o "vodáckou" část. Práčata proto mají vlastní rozšiřující systém kvalifikace.

V říjnu 2000 deset práčecích instruktorů a vedoucích absolvovalo neoficiální kurs vodního záchranářství na slalomovém kanálu v Roudnici nad Labem.

O systému práčecí kvalifikace i o výcviku na kanálu se více dočtete zde.