[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Co znamená slovo "Kořes"? Záhada (možná) vysvětlena!
Co je KOŘES?
Odpověď NALEZENA!!!

Úvodem

Jestliže jsem kdysi napsal následující text, který je dodnes vystaven na KořesWEBu:

„Ani po 8 letech usilovného vyčkávání se nám nepodařilo zjistit, co měl neznámý Autor na mysli, nicméně můžeme tvrdit, že "Kořes" je jedinečný název pro naší skupinu. Není to nádhera?“,

musím dnes veřejně prohlásit, že to již není pravda nebo není alespoň pravda zcela.

Co se stalo

Než uvedu PROČ, vysvětlím JAK TO.

Prapříčina je vodácká – tak dlouho jsem se v pátek cachtal v krumlovských jezech a řece níže, že se u mne vyskytnula silná rýma. V neděli večer jsem sice vyrazil na volejbal, ale po 3 setech nemastěneslaného pocitu jsem se plížil domů a pustil ČT1 s tím, že si prohlédnu 14 denní absenci mnohých informací teletext. Jak je mým zvykem, pustil jsem si ho bez potlačení zvuku a částečně i přes obraz. Film na pozadí byl z minulého režimu, neznal jsem ho a nebyl nezajímavý. Něco o asi čtyřletém klukovi. Tak jsem po probrouzdání teletextu ještě pár minut koukal, když tu se názve ozve následujícíc dialog, který jsem následně okamžitě přepsal do PC:

Scéna: rozhovor v bytě mezi čtyřma očima

Devatenáctiletý Zdeněk : Kdo ti to řekl ?
Malý kluk Tomáš: KOŘES
Devatenáctiletý Zdeněk : Co je to KOŘES?
Malý kluk Tomáš: To je taková kulička, kterou mám tady ... (ukáže doprostřed prsou)
Devatenáctiletý Zdeněk : A ta ti všechno poví?
Malý kluk Tomáš: Jo.

Tento rozhovor zazněl na ČT1 v neděli 6.8.2000 v 21,20 hod v rámci filmu Krajina s nábytkem, který natočil v roce 1986 Karel Smyczek.

Film jsem neviděl celý a po cca 10 minutách byl konec. Opět jsem na teletextu našel anotaci a doslovně ji opsal – přikládám:

Devatenáctiletý posluchač konzervatoře Zdeněk se po bezstarostných prázdninách znovu setkává s dívkou Evou. Eva je jednou z jeho náhodných známostí a čeká dítě. Zdeněk sice pochopí, že není otcem dítěte, je však přesvědčen, že „každý musí někoho mít“. Navíc k jeho vlastnostem patří houževnatost a vůle nepodávat se těžkostem. A tak se na rozdíl od Evy z bezejmenného studenta stane odpovědným rodičem.

Co to znamená

1. Nesporně existuje alespoň jedno vysvětlení, které Autora nápisu na stanici Petrov u Prahy mohlo motivovat = mediální vyřčení slova ve filmu.

Z časového hlediska tato spekulace vychází. Film vznikl v roce 86, takže masově šířen soustavou minulých kin byl v období 86-88. Družina v roce 89 je realitou opřenou o jarní vody téhož roku … možná i výlety v roce 88, ale na to si již nevzpomínám.

2. Nesporně existuje alespoň jeden význam toho, co je KOŘES = viz dialog opsaný výše.

            Pro doplnění dodávám, že imaginární filmový KOŘES se pak již ve filmu nijak neobjevuje. Tedy není to film o něm a on je, tak jak jsem to vnímal, do filmu vložen jen proto, že malý kluk je tázán na zdůvodnění něčeho, co pouze vnitřně cítí. Tak si KOŘES buď vymyslel nebo mu tak trochu vnitřně hrabe, že si s někým nehmatatelným vnitřně rozmlouvá. Pravděpodobně je to však jen filmová licence (=výmysl) dospělých autorů, aby dětské tvrzení, asi ve vývoji filmu důležité, podtrhli.

3. Je to možná překvapivé, ale je to tak – KOŘES je definován filmem v souladu s naším chápáním.                                                                  

Alespoň já to tak rozhodně vnímám a to z následujících důvodů:

a)      Je to něco imaginárního a neuchopitelného, zcela nepopsaného a nepoznatelného.

b)      Jestliže malý kluk má v sobě KOŘES a představuje si ho jako dobře radící kuličku, je zcela přiměřené, že větší vnímají KOŘES jako systém lidí, vztahů a hodnot, které jsou jádrem stávajícího našeho KOŘESu.

c)      Filmový KOŘES je zasazen do příběhu a prostředí, které se v mnoha bodech dotýká smyslu naší činnosti. Zcela paralelně je možno říci, že:

-         KOŘES je pro děti

-         KOŘES sdílí myšlenku, že „každý musí někoho mít“

-         KOŘES je o vůli nepodávat se těžkostem, houževnatosti a odpovědnosti ve vztahu k dětem

Co vy na to ?

Pafča