[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

O nás
KOŘES
KOŘES

Už jste ve svém životě někdy dospěli k závěru,
že děti jsou nápaditější, aktivnější, schopnější a hravější než mnozí dospělí?
Že se s nimi dá zažít více zábavy?
Že vydrží více, než by si kdokoli mohl myslet?

Skupina KOŘES
je sdružení dětí a vedoucích, které svou činností usiluje o smysluplné a zajímavé zaplnění volného času obou zmiňovaných skupin lidstva.

Skupina KOŘES
jsou tři dětské oddíly, které nabízejí svým členům zábavu, hry, výlety do přírody i mnoho nových znalostí a zkušeností.


Čím chceme být?

Snažíme se svým členům nabídnout hodnotné a zajímavé zážitky. Na akce KOŘESu se jen tak nezapomíná.

Snažíme se děti naučit základním znalostem o přírodě, tábornictví a příbuzných oborech.

Chceme, aby každý měl možnost vyzkoušet si, co se v něm skrývá, aby se každý mohl naučit být samostatný a schopný vydržet vše, co mu život může připravit.

To snad není málo, ne?

Čím nejsme?

Nejsme charitativní organizací -- naším členem se může stát jen ten, kdo má o činnost skutečný zájem, kdo je ochoten obětovat kus svého "já" pro prospěch společné věci.

Nejsme skauti. Od nich se mimo jiné lišíme i tím, že naše oddíly jsou smíšené -- chodí do nich holky i kluci.

Nejsme ortodoxní "zelení ochránci přírody". Učíme děti, jak se správně v přírodě chovat, ale netrávíme víkendy na lesních brigádách a nestavíme barikády před Temelínem...


Jak vypadá naše činnost?

Skupinu KOŘES tvoří tři oddíly: Práčata pro děti od čtvrté do osmé třídy a Pramínek + Paprsek do kterých chodí děti od první do čtvrté třídy. Každý oddíl se skládá z několika družin, což jsou skupinky tvořené pěti až devíti dětmi.

Družiny se scházejí na jednu hodinu v některý z prvních tří dnů týdne na tzv. družinové schůzce. Zde se děti dozvědí, co se bude dít o víkendu, zahrají si nějakou hru, něco se naučí. O víkendu se pak schází celý oddíl na oddílové akci -- půldenní, celodenní, nebo dvouapůldenní. V zimě všechny tři oddíly vyrážejí na společný týdenní lyžařský zájezd. V době letních prázdnin pak celoroční činnost každého oddílu vrcholí čtrnáctidenním táborem.

Aha, teď jsme to zamotali. Spousta neznámých termínů (oddíl, družina, skupina). Jaké jsou mezi nimi vztahy? Zde je jakýsi náčrtek struktury KOŘESu.

                   Skupina
                   KOŘES
                    |
            +----------------+----------------+
            |        |        |
           oddíl      oddíl      oddíl
          PRÁČATA     PRAMÍNEK     PAPRSEK
          / |  \    /  |  \    /  |  \
         / družina \  družina | družina /  | družina
       družina     \    družina    / družina
              družina       družina

Skupina KOŘES je součástí celostátní organizace KONDOR (Konfederace nezávislých -- dětská organizace). Kondor pro nás zajišťuje zejména byrokracii, odděluje nás od ministerských a magistrátních úředníků, jejichž dotazníky bychom bez pomoci asi nedokázali vyplnit ani náhodou. Informace o KONDORu jsou zde.

Vlevo v menu si můžete kliknout na odkaz na plán činnosti -- tam člověk nejlépe získá představu, jaké akce vlastně organizujeme.

Základní dokumenty skupiny KOŘES najdete zde.


Kdeže to ten KOŘES je?

Máme vlastní klubovnu a v podstatě i vlastní loděnici, obojí se nachází v centru světa -- v Praze-Modřanech. Proto do našich oddílů chodí děti převážně z Modřan (přesněji řečeno, zejména z šedesátitisícového Sídliště Modřany) a z vesnic k Modřanům přiléhajících (zde musím uvést na prvním místě periferní zástavbu nazvanou Komořany).

Kde klubovnu najdete? Zde je mapa!

Aktuální informace o Modřanech (a celé městské části Praha 12, která pod Modřany spadá) můžete najít na serveru našeho MÚ: www.praha12.cz