[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Vodácká kvalifikace Práčat

VODÁCKÁ KVALIFIKACE PRÁČAT

Ježdění na vodě je především o technice a znalostech. Síla samozřejmě hraje roli, ale zdaleka ne takovou. Z tohoto a mnoha jiných důvodů kdysi dávno vznikl v našem oddíle systém prestižního hodnocení -- Vodácké kvalifikace Práčat. Jednotliví členové v průběhu své oddílové "kariéry" plní zkoušky vyžadující jak teoretické znalosti, tak i praktické předvedení vodního umění. Splněním některé ze zkoušek postupují v "žebříčku" výš. Vodácká kvalifikace se týká i vedoucích a instruktorů!

Systém kvalifikace se průběžně upravuje, aby odpovídal aktuálním podmínkám. Tak z něj postupem času vypadly některé otázky týkající se jízdy na pramicích a naopak se objevuje více věcí z "divoké vody".

Jednotlivé kvalifikační stupně:


ZKOUŠKA PŘIPRAVENOSTI

Zkouška připravenosti je základním stupněm kvalifikace. Pouze ten, kdo má splněnu Zkoušku připravenosti, může být přijat za plnohodnotného člena oddílu.

 1. Napíše přihlášku do oddílu.
 2. Zná jméno, adresu a telefon vedoucího oddílu.
 3. Zná název, znak a pokřik své družiny.
 4. Zná název, znak, vlajku, heslo, pokřik a složení oddílu.
 5. Zná název, znak, vlajku a složená skupiny.
 6. Zná název a znak organizace.
 7. Zná státní vlajku a hymnu a dovede jim vzdát čest.
 8. Vykoná něco prospěšného pro oddíl.
 9. Zavede si zápisník.
 10. Pořídí si cvičný kroj.
 11. Pořídí si krabičku náhody.
 12. Pravidelně se zúčastňuje činnosti, neúčast omlouvá.
 13. Zúčastní se dvou dvoudenních výletů s oddílem.
 14. Pomáhá doma.


PRÁVO PLAVČÍKA

PP je prvním "vodáckým" stupněm. Splněním PP získává člen některé výhody, jako například možnost nejet na jednoduchých vodáckých terénech ve vestě.

 1. KVALIFIKACE: splnil Zkoušku připravenosti
 2. PRAXE: zúčastnil se 2 vodáckých výletů s oddílem
 3. BEZPEČNOST: dokáže správně vysvětlit tyto zásady, sám se jimi řídí:
  1. první pomoc utonulému
  2. záchrana tonoucího ze břehu a z lodě
  3. pravidla bezpečnosti při koupání
  4. činnost po převrhnutí lodě, únik z válce
  5. plavební proud
 4. TECHNIKA: ovládá, správně používá a umí vysvětlit k čemu slouží tyto záběry : záběr vpřed, zpětný záběr, brždění, přitahování, ulamování, závěs na pádlo a ví, jak vzdát s pádlem čest na vodě i na souši
 5. TAKTIKA:
  1. zná, používá a dokáže správně vysvětlit vodácké pojmy: háček, kotrčník, jez, šlajsna, stůl, válec, vývar, jazyk, kohout, vracák, proudnice, volej, kontra, legáto, špricka
  2. ví, který břeh toku je levý a pravý
  3. ví, jak správně přistát a odplout
  4. ví, jak zajistit loď na suchu
  5. ví, jak se zachovat při nárazu lodě na překážku
 6. JÍZDA: dokáže koníčkovat loď s kotrčníkem a ví, k čemu to slouží
 7. VODNÍ SLALOM: zná základní výzbroj a výstroj vodáka
 8. KONSTRUKCE:
  1. zná konstrukci laminátové pramice
  2. zná konstrukci kanoistického pádla
 9. PLAVÁNÍ: uplave 50 metrů
 10. UZLY: umí bezpečně uvázat 6 základních uzlů a ví, k čemu slouží
 11. ÚDRŽBA: odpracuje 10 hodin ročně na údržbě inventáře


PRÁVO ZÁSTUPCE KORMIDELNÍKA

PZK je nejvyšším stupněm vodácké kvalifikace, kterého mohou dosáhnout děti. Jen ty nejzkušenější jej splní.

Mezi práva člena, který splnil PZK, patří například pozdější večerka na akcích a táborech, možnost navrhnout změnu posádky a mít přidělenu vlastní loď.

 1. KVALIFIKACE: splnil Právo plavčíka
 2. PRAXE: zúčastnil se jednoho vodáckého tábora a jednoho vodáckého závodu s oddílem
 3. BEZPEČNOST: dokáže správně vysvětlit tyto zásady, sám se jimi řídí:
  1. záchrana tonoucího z vody (+předvedení)
  2. pravidla při projíždění zdymadly
  3. pravidla jízdy na řekách s lodní dopravou
 4. TECHNIKA: ovládá, správně používá a dokáže vysvětlit k čemu slouží tyto záběry: přitahování obloukem i osmičkami, ulamování obloukem i páčením, výleh na pádlo
 5. TAKTIKA:
  1. ví,jak sjíždět řeku podle jejího charakteru
  2. zná různé způsoby sjíždění jezů
  3. ví, co je přejezd a traverz, k čemu slouží náklon a jak se dělá
 6. JÍZDA:
  1. ovládá koníčkování a dokáže ho vysvětlit
  2. zvládá jízdu na deblu na WW II
  3. zvládá jízdu na kajaku na WW I
  4. na obou místech umí přejezd na WW I
  5. na obou místech ovládá skákání jezů bokem
 7. VODNÍ SLALOM: zná disciplíny, v nichž se ve vodním slalomu závodí
 8. KONSTRUKCE:
  1. zná konstrukci turistické lehké lodě
  2. zná konstrukci kajakářského pádla
 9. PLAVÁNÍ: uplave bez oddechu 200 metrů v plavkách nebo 50 m v botách, tričku a šusť. kalhotách
 10. UZLY: umí bezpečně uvázat 10 uzlů a ví, k čemu slouží
 11. ÚDRŽBA: umí opravit poškozené lodě a pádla
 12. PLÁNOVÁNÍ:
  1. umí požívat kilometráž a vodáckou mapu
  2. umí používat jízdní řád ČSD
 13. HISTORIE: ví, jak člověk ovládl vodní živel


PATENT KORMIDELNÍKA

 1. KVALIFIKACE: splnil Právo zástupce kormidelníka
 2. PRAXE: zůčastnil se 3 vodáckých táborů s oddílem
 3. BEZPEČNOST: dokáže v konkrétních případech správně zhodnotit bezpečnost a sjízdnost jezů a peřejí a určit, jaká bezpečnostní opatření přijmout
 4. TECHNIKA: ovládá,správně používá a umí vysvětlit, k čemu slouží tyto záběry: ulamování rychlostním způsobem, přitahování přes loď, protažení pádla u lodi
 5. TAKTIKA: zná význam přnášení váhy na příď a záď lodě a dokáže to předvést
 6. JÍZDA:
  1. zvládá jízdu na kajaku nebo singlu na WW III
  2. ovládá skákání jezů bokem v deblu i s nováčkem a na singlu nebo na kajaku
  3. na obou místech deblu ovládá přejezd na WW III
 7. VODNÍ SLALOM: zná základní pravidla disciplín vodního slalomu a závodů VTJZ
 8. KONSTRUKCE: zná konstrukci jednotlivých typů závodních lodí, dokáže vysvětlit jejich odlišnosti a jejich účel
 9. PLAVÁNÍ: uplave bez oddechu 500 metrů nebo 50 m v obuvi, tričku, šusťákové soupravě a s pádlem
 10. UZLY: umí bezpečně uvázat 15 uzlů a ví,jak se uzly dělí podle použití
 11. PLÁNOVÁNÍ: samostatně detailně naplánuje třídenní vodácký výlet
 12. HISTORIE:
  1. zná významné naše a zahraniční vodáky
  2. zná významné vodácké terény v ČSFR


PATENT KAPITÁNA

 1. KVALIFIKACE: splnil Patent kormidelníka
 2. PRAXE: absolvoval 5 vodáckých táborů oddílu, z toho alespoň 2 jako instruktor
 3. BEZPEČNOST: dbá na přísné a přesné dodržování bezpečnostních pravidel na všech akcích oddílu
 4. TECHNIKA: ovládá eskymácký obrat na jednom typu lodi
 5. TAKTIKA: dokáže učit technice jízdy v plném rozsahu předcházejících stupňů a koná tak s důrazem na osobní příklad


TITUL ADMIRÁLA

 1. KVALIFIKACE: splnil Patent kapitána
 2. PRAXE:
  1. absolvoval 10 vodáckých táborů oddílu, z toho alespoň 1 jako hlavní vedoucí
  2. dovedl k Patentu kapitána 2 členy oddílu
 3. TECHNIKA: podstatně se zasloužil o vzestup úrovně vodáckých dovedností v oddílu
 4. PLAVÁNÍ: plaval v moři