Informace o horách Pramínku a Paprsku + VZKAZ RODIČŮM

Dobrý den,

Posílám další informace ohledně zimního tábora 2024:

PŘIHLÁŠENÍ dětí nejpozději do 12. LEDNA.

PLATBU je prosím třeba provést nejpozději do KONCE LEDNA.

ODJEZD: 13. Února v odpoledních hodinách. Přesný čas ještě upřesníme.

Zároveň jsme s Vámi, rodiči, chtěli sdílet důležité poznatky ohledně fungování našeho oddílu. V posledních měsících jsme začali být znepokojováni chováním dětí. Nejvíce se to projevilo na Vánoční besídce, ale pozorujeme to i na jiných akcích či běžných družinovkách.

Jsme si vědomi toho, že děti přirozeně blbnou a občas si dělají naschvály, ale jejich chování tyto meze překračuje. Konkrétně se jedná o to, že jsou děti na sebe zlé a často až hrubé, slýcháváme sprosté nadávky. Jsou vůči sobě i ostatním neohleduplné a nepřizpůsobivé (nerespektují ostatní v potřebě odpočinku apod.). Také se nechovají hezky k vlastním i půjčeným věcem, jako je např. vybavení chalupy. Toto chovaní nepozorujeme jen mezi dětmi navzájem, ale i v přístupu dětí k vedoucím. Vlídné žádání o to, aby něco nedělaly nebo udělaly (hlavně kvůli jejich bezpečnosti či pravidlům a povinnostem), většinou nefunguje a požadavky musíme opakovat několikrát. Troufáme se říct, že jako vedoucí máme s vedením dětí mnoholeté zkušenosti a společně pracujeme na učení se strategií, jak s dětmi pracovat. Chování dětí, které pozorujeme, je ale mimo naši kompetenci řešení. Proto bychom Vás rádi poprosili, abyste se pokusili s dětmi chování řešit (ideálně ještě před horami) a abychom dosáhli společných hodnot a očekávání na obou stranách. Chování se netýká doslova všech dětí, ale je pro nás důležité komunikovat se všemi a otevřeně, abychom se v oddílu cítili všichni spokojeně a aby činnost bavila jak nás vedoucí, tak děti.

Děkujeme, že s Vámi můžeme sdílet naše zkušenosti.

Vedoucí + instruktoři Paprsku a Pramínku