O nás


KOŘES

Už jste ve svém životě někdy dospěli k závěru,
že děti jsou nápaditější, aktivnější, schopnější a hravější než mnozí dospělí?
Že se s nimi dá zažít více zábavy?
Že vydrží více, než by si kdokoli mohl myslet?

Skupina KOŘES
je sdružení dětí a vedoucích, které svou činností usiluje o smysluplné a zajímavé zaplnění volného času obou zmiňovaných skupin lidstva.

Skupina KOŘES
jsou tři dětské oddíly, které nabízejí svým členům zábavu, hry, výlety do přírody i mnoho nových znalostí a zkušeností.


Čím chceme být?
Snažíme se svým členům nabídnout hodnotné a zajímavé zážitky. Na akce KOŘESu se jen tak nezapomíná.Snažíme se děti naučit základním znalostem o přírodě, tábornictví a příbuzných oborech.Chceme, aby každý měl možnost vyzkoušet si, co se v něm skrývá, aby se každý mohl naučit být samostatný a schopný vydržet vše, co mu život může připravit.To snad není málo, ne?

Jak vypadá naše činnost?

Skupinu KOŘES tvoří tři oddíly: Práčata pro děti od čtvrté do osmé třídy a Pramínek + Paprsek do kterých chodí děti od první do čtvrté třídy.

Oddíly se scházejí na jednu hodinu v některý z prvních tří dnů týdne na tzv. družinové schůzce. Zde se děti dozvědí, co se bude dít o víkendu, zahrají si nějakou hru, něco se naučí. O víkendu se pak schází celý oddíl na oddílové akci — půldenní, celodenní, nebo dvouapůldenní. V zimě všechny tři oddíly vyrážejí na týdenní lyžařský zájezd. V době letních prázdnin pak celoroční činnost každého oddílu vrcholí čtrnáctidenním táborem.

Skupina KOŘES je součástí celostátní organizace KONDOR (Konfederace nezávislých — dětská organizace). Kondor pro nás zajišťuje zejména byrokracii, odděluje nás od ministerských a magistrátních úředníků, jejichž dotazníky bychom bez pomoci asi nedokázali vyplnit ani náhodou. Informace o KONDORu jsou zde.

Vlevo v menu si můžete kliknout na odkaz na plán činnosti — tam člověk nejlépe získá představu, jaké akce vlastně organizujeme.


Kdeže to ten KOŘES je?

Máme vlastní klubovnu a v podstatě i vlastní loděnici, obojí se nachází v centru světa — v Praze-Modřanech. Proto do našich oddílů chodí děti převážně z Modřan a z vesnic k Modřanům přiléhajících.

Kde klubovnu najdete? Zde je mapa!